Издание "Робоча газета" г. Кременчуг
(0536) 79-18-55; (097) 307-03-97; (099) 435-43-06

Як кременчужанам оформити роботу за сумісництвом

Інформує заступник начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Людмила Рогізна ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ ДЕНЬГИ ИДЕИ/КЕЙСЫ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ/МАРКЕТИНГ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ Чи подавати повідомлення про прийняття на роботу у разі прийняття працівника на роботу за сумісництвом.    Ч. 3 ст. 24 УКЗпПУ визначено, що працiвник не може бути допущений до роботи без: укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, повiдомлення ДФС про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабміном. Вiдповiдно до ст. 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн. Тобто працiвник має право виконувати, крiм своєї основної, iншу роботу на умовах трудового договору в однiй i тiй самiй установi, або кiлькох установах у вiльний вiд основної роботи час. Ст. 24 КЗпП не передбачено виняткiв для працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом. Тому в пунктi 4 форми повiдомлення про прийняття працiвника на роботу має зазначатися категорiя особи (найманi працiвники з трудовою книжкою або найманi працiвники без трудової книжки), а саме: працiвник за основним мiсцем роботи чи працiвник за сумiсництвом. Проте слiд зазначити, що чиннiсть КЗпП, у тому числi ст. 24, поширюється виключно на трудовi вiдносини, тобто коли з працiвником укладають трудовий договiр. На цивiльно-правовi договори чиннiсть КЗпП не поширюється. Щодо питання сумiщення професiй, то вiдповiдно до ст. 105 КЗпП працiвникам, якi виконують на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за iншою професiєю (посадою) без звiльнення вiд основної роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй (посад). Тобто сумiщення - це виконання роботи за iншою професiєю (посадою) на одному i тому самому пiдприємствi у свiй робочий час. Отже, покладання на працiвникiв пiдприємства виконання поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робiт не потребує повiдомлення Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.